Our Blog

בואו נבנה חברה צודקת יותר: שבת פרשת “שופטים”, ד’ באלול, תשע”ד (30.8.2014)

אקים-ירושלים רואה בחזונה התייחסות שווה והוגנת כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית. בעולם המערבי היתה מסורת של חוסר הגינות וצדק כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית שכתוצאה ממנה הם נותרו בשולי החברה- לא מכיוון שעברו עבירה, לא מחוסר אנושיות (גם הם נבראו בצלם אלוקים) אלא בגלל שראו אותם כשונים מידי כדי להיות חלק מהקהילה הכללית.

ההיסטוריה בת 63 השנים של אקים-ירושלים מספקת הוכחות שאין לסתור אותן שמתן יחס הוגן וצודק לאנשים עם מוגבלות שכלית אינו רק אפשרי אלא שכל תושבי הקהילה נהנים מכך.

כדי לבצע את תפקידינו בתמיכה באנשים עם מוגבלות שכלית ובבני משפחותיהם אנחנו תלויים בתמיכה ציבורית. על כן, אנו גאים להודיע שהשנה נקיים לראשונה “שבת לטובת אקים-ירושלים” במהלך סוף השבוע של ה-30.8, פרשת “שופטים”.

אנא מלאו את הטופס שלהלן שמאשר שהקהילה שלכם מוכנה להצטרף לרבים אחרים בישראל ובעולם בבניית חברה הוגנת וצודקת יותר.