בואו נבנה חברה צודקת יותר: שבת פרשת “שופטים”, ד’ באלול, תשע”ד (30.8.2014) אקים-ירושלים רואה בחזונה התייחסות שווה והוגנת כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית. בעולם המערבי היתה מסורת של חוסר הגינות וצדק כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית שכתוצאה ממנה הם נותרו בשולי החברה- לא מכיוון שעברו עבירה, לא מחוסר אנושיות (גם הם נבראו בצלם אלוקים) אלא

Read more…